به پایگاه اطلاع رسانی گروه کوهنوردی قاف ساری خوش آمدید
تاریخ : دوشنبه 12 اسفند 1387
نویسنده : panah

 

 قله های بالای 4000 متری ایران

 

۱. دماوند -----5671   متر-----البرز مرکزی

2. علم کوه-----4848  متر-----البرز مرکزی

3. سبلان -----4811  متر ----- زاگرس شمالی

4. تخت سلیمان -----4643  متر -----البرز مرکزی

 5. لنگری-----4510  متر----- البرز مرکزی

6. خرسان-----4500  متر----- البرز مرکزی

7. هزار----- 4465  متر-----کوههای مرکزی ایران

8. گرده کوه-----4450  متر-----البرز مرکزی

9. دنا-----4409  متر-----زاگرس مرکزی

10. سردشت----- 4378  متر----- البرز مرکزی

11. خلنو-----4375  متر-----البرز مرکزی

12. آزاد کوه -----4355  متر----- البرز مرکزی

13. شاه----- 4351  متر----- کوههای مرکزی ایران

14. چپکرو----- 4318  متر-----البرز مرکزی

15. پالون گردن-----4250  متر-----البرز مرکزی

16. شکرلقاس-----4250  متر----- البرز مرکزی

17. پلوار----- 4233  متر-----کوههای مرکزی ایران

18. زرد کوه -----4221  متر-----زاگرس مرکزی

19. خرسرک ----- 4220  متر-----البرز مرکزی

20. گرمابسر-----4220  متر ----- البری مرکزی

21. آبند ----- 4187  متر-----البرز مرکزی

22. - سیالان -----4175  متر----- البرز مرکزی

23. اشترانکوه -----4150  متر-----زاگرس مرکزی

24. خرتوئک-----4150  متر-----البرز مرکزی

25. شاه شهیدان-----4150  متر-----البرز مرکزی

26. لوکوره ----- 4150  متر-----زاگرس مرکزی

27. جوپار----- 4135  متر----- کوههای مرکزی ایران

28. نارچو----- 4130  متر----- البرز مرکزی

29. سه سنگ----- 4115  متر----- البرز مرکزی

30. گدارکج اندرکج-----4110  متر-----کوههای مرکزی ایران

31. کهاربزرگ----- 4108 متر----- البرز مرکزی

32. گلچین -----4093 متر----- کوههای مرکزی ایران

33. کازینستان-----4082  متر-----زاگرس مرکزی

34. قره داغ-----4076  متر----- البرز مرکزی

35. طالقان ----- 4056  متر-----البرز مرکزی

36. شیرکوه-----4055  متر ----- کوههای مرکزی ایران

37. حصارچال-----4050  متر----- البرز مرکزی

38. کائون----- 4050  متر----- البرز مرکزی

39. سرمشک-----4048  متر----- کوههای مرکزی ایران

40. شاهانکوه ------ 4040  متر----- زاگرس مرکزی

41. میشینه مرگ-----4022  متر-----البزر مرکزی

42. دهلا ( وروشت(-----4008  متر----- البرز مرکزی

43. پیت غار-----4000  متر----- البرز مرکزی

44. جانستون -----4000  متر----- البرز مرکزی


آخرین مطالب
 
متن دلخواه شما