به پایگاه اطلاع رسانی گروه کوهنوردی قاف ساری خوش آمدید
تاریخ : یکشنبه 17 اردیبهشت 1391
نویسنده : panah

 

 

 

فرم درخواست عضویت  

 

اینجانب...........................فرزند..............با شماره ملی...........................صادره از............ 

تاریخ تولد...................گروه خون..........با پذیرش اساسنامه و دیگر مصوبات گروه کوهنوردی قاف ساری در خواست عضویت در آن را دارم. 

 

 

 ........................................................................................................................e.mai 

 

آدرس و شماره تلفن یکی از بستگان نزدیک در صورت نیاز.................................................... 

............................................................................ 

 

شرح مختصری از سابقه ی فعالیت های کوهنوردی 

مدت فعالیت:..............آیا عضو گروهی بوده اید:..............کدام گروه:.............................. 

مدت عضویت:............. به کدام رشته از زیر شاخه های کوهنوردی علاقه دارید: کوهنوردی......سنگ نوردی......غار نوردی.......دوچرخه کوهستان.......اسکی.....یخ نوردی......

دوره های کوهنوردی که گذراندید:.................................................................................... 

میزان تحصیلات و رشته تحصیلی....................................آیا سابقه بیماری داشته اید:دارید:   ......................................با توجه به اهداف گروه در چه زمینه ای می توانید همکاری نمایید: ....................................آیا غیر از ورزش کوهنوردی در رشته دیگری فعالیت داشته اید:دارید:    .......................................................در کدام زمینه فرهنگی مایل به همکاری هستید: عکاسی........فیلمبرداری.......فرهنگ.......موسیقی......نقاشی.....و.....................................  

مدارک:  

6 قطعه عکس 4*3 رنگی تمام رخ جدید- کپی کارت ملی- کپی بیمه ورزشی سال جاری- یک برگ پوشه سفید- پرداخت حق عضویت یک ساله مبلغ 40000 تومان به شماره حساب 0103216216001  ملی سیبا به نام پناه شیرمحمدی

مزایای عضویت:  

اعضا برای ورود به برنامه های آموزشی  مقدماتی از نرخ های تخفیفی برخوردار می شوند.  

اعضا می توانند با هماهنگی قبلی با سرپرست گروه از خرید لوازم کوهنوردی، کتاب های کوهنوردی ،فیلمهای کوهنوردی از قروشگاه قاف تخفیف بگیرند.

قروش اقساطی لوازم کوهنوردی.

اعضا میتوانند اطلاعات کوهنوردی مورد نیاز خود یا کپی گزارش ها و اسناد کوهنوردی را که در دسترس گروه است را از طریق کمیته روابط عمومی دریافت نمایند.

اعضا میتوانند از امکانات فنی گروه به طور رایگان استفاده نمایند.

 برای اعضا کارت عضویت و کارت بیمه فدراسیون پزشکی ورزشی صادر میشود.  

اعضا می تواننددو بار در سال با فرستادن درخواست دست کم یک هفته پیش از آغاز برنامه ی کوهنوردی خود از بیمه کامل حوادث برای برنامه های یک تا پنج روزه برخوردار شوند.  

اعضا می توانند برای مراجعه به سازمان ها و نهاد های گوناگون در ضمینه ی موضوعات مرتبط به کوهنوردی از گروه معرفی نامه بگیرند. 

 اعضا می توانند از مزایای فرهنگی گروه استفاده کنند. 

 

 

در تاریخ.........................در جلسه هیات مدیره با درخواست عضویت نامبرده موافقت شد. 

شماره کارت.................................تاریخ انقضاء................................ 

 

 


آخرین مطالب
 
متن دلخواه شما