به پایگاه اطلاع رسانی گروه کوهنوردی قاف ساری خوش آمدید
تاریخ : چهارشنبه 29 آبان 1387
نویسنده : panah

 

 • حدود یک پنجم سطح زمین را کوهها پوشانیده اند و مسکن حداقل ۱۰٪ از جمعیت به شمار میرود. 
 • کوهها از منابع اصلی آب شیرین جهان به شمار میروند. 
 •  ارتفاع بیش از ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر از سطح دریا را کوه می نامند. 
 • ارتفاع کوتاه:ارتفاع زیر ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ متر 
 • ارتفاع متوسط:ارتفای بالای ۱۵۰۰ تا ۲۵۰۰ متر 
 • ارتفاع بلند:ارتفای بالای ۲۵۰۰ تا۳۵۰۰ متر 
 • ارتفاع بسیار بلند:ارتفاع ۳۵۰۰ تا ۵۸۰۰ متر 
 • حد نهایی:ارتفاع بیش از ۵۸۰۰ متر  
 •   
 •  
 • فشار جو در سطح دریا ۷۶۰میلیمتر جیوه و فشار سهمی اکسیژن(سهم اکسیژن در هوا)در حدود۱۵۹میلیمتر جیوه است. 
 • اکسیژن در هوا کاهش میابد به این وضغیت محیط کم فشار (فشار جوی کم) می گویند. 
 • پایین بودن فشار جو به این معنی است که فشار سهمی اکسیژن نیز پایین است و موجب کاهش اکسیژن رسانی به بافتها مشود. این کاهش اکسیژن در بافتها موجب هیپوکسی (کمبود اکسیژن) می شود. 
 • در کل هوا میزان اکسیژن ۹۳/۲۰٪ و دی اکسید کربن ۰۳/۰٪ و نیتروژن۰۴/۷۹٪ از کل هوا  می باشد. 


آخرین مطالب
 
متن دلخواه شما